Sedež podjetja:
Ulica prvih žrtev 21,
2204 Miklavž

  Tiskarna:
Stara cesta 20,
2311 Hoče